Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proiect premiat în cadrul Galei ”România modernizată cu fonduri europene”.
Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung (județul Argeș), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 18.867.983,53 lei, prin care au fost implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) din zona municipiului Câmpulung. https://fb.watch/h4aH3NuWKs/
 
Ultimele anunțuri
 
(17.05.2023) Anunţ suspendare procedura organizare concurs posturi vacante în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia. Citeste mai mult.
 
(28.04.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud Muntenia  (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia) organizează în luna mai 2023  întâlniri on-line, prin intermediul platformei ZOOM, pentru promovarea oportunităților de finanțare oferite prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) şi prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS). Citeste mai mult.
 
 
 

(28.04.2023) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud Muntenia (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia) organizează în luna mai 2023 întâlniri on-line, prin intermediul platformei ZOOM, pentru promovarea oportunităților de finanțare oferite prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) şi prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS)