Anunţuri 2024

 
(14.06.2024) Anunț privind decalarea orei probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de executie vacante din data de 17.06.2024.
 
(10.06.2024) Rezultatul final al verificării eligibilitate candidați înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice.
 
 
(07.06.2024) Rezultatul verificării eligibilității candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice.
 
 
(29.05.2024) Rezultate finale în perioada 27.05.2024-28.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU-Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646
 

 

(28.05.2024) Rezultatele la proba interviu, pentru concursul organizat de OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în perioada 27.05.2024-28.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU-Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646.

 

 

(27.05.2024) Plan de interviu pentru concursul organizat în perioada 27.05.2024-28.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646

 

 

 

(23.05.2024) Programare în perioada 27.05.2024-28.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU-Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646
Pentru candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor de concurs, proba interviului se va susține în perioada 27.05.2024-28.05.2024, începând cu ora 10:00,  la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia,  Str. Portului, Nr.2A, Călărași, conform programării.

 

 

 

(20.05.2024) Rezultat privind selecția dosarelor pentru concursul organizat de OIRPECU REGIUNEA SUD-MUNTENIA în perioada 27.05.2024-28.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646

 

 

(17.05.2024) Rezultate finale pentru concursul organizat în perioada 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347

 

 

 

(17.05.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de:

Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Monitorizare Proiecte - ID 586311
Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Monitorizare Proiecte - ID 598511
Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte- ID 586307
Consilier, clasa I, grad superior,Compartiment Verificare Achiziții și Conflict de Interese- ID 239142
Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte - ID 586306
Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte - ID 586308.
Anunţul concursului

Anexe la prezentul anunț:
Formular de înscriere la concurs
Model adeverinta

 

 

 

(15.05.2024) Rezultatele la proba interviu, pentru concursul organizat de OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în perioada 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347

 

 

(14.05.2024) Plan de interviu pentru concursul organizat în 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului “ Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347

 

 

(13.05.2024) Erată la documentul cu nr.6171/25.04.2024, intitulat ”Rezultat privind selecția dosarelor pentru concursul organizat de OIRPECU REGIUNEA SUD-MUNTENIA în perioada 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347”,

 

 

(09.05.2024) Programare în perioada 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului “ Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347

 

 

(29.04.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a posturilor de experți administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare Proiecte și în cadrul Compartimentului Monitorizare Proiecte și în vederea ocupării pe perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a postului de expert administrație publică în cadrul Compartimentului Evaluare și Contractare Proiecte, în condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicată), cu modificările și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, posturi vacante, de natură contractuală, în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia, înființate în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646
Anunt concurs
ANEXA NR.1 Cerere privind inscierea la concurs
ANEXA NR.2 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ANEXA NR.3 Declaratie privind desfășurarea de activități în domeniul gestionării fondurilor europene
ANEXA NR.4 Calendar concurs
ANEXA NR.5 Bibliografie si tematica

 

 

(25.04.2024) Rezultat privind selecția dosarelor pentru concursul organizat de OIRPECU REGIUNEA SUD-MUNTENIA în perioada 14.05.2024-15.05.2024, proba interviu, în vederea ocupării posturilor de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectului “ Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347

(23.04.2024) Direcția Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Instrucțiunea nr. 3/2024, prin care se aprobă Manualul Beneficiarului pentru proiectele finanțate prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
 Resurse: Manualul beneficiarului PEO și PoIDS – Word

 

(22.04.2024) Instrucțiunea nr. 2/2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

 

(19.04.2024) Anunțul de concurs cu nr. 5825/17.04.2024, publicat în data de 17.04.2024, de către Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia, se modifică după cum urmează:

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a posturilor de experți administrație publică în cadrul Serviciului Verificare proiecte/Compartiment verificare proiecte și în cadrul Serviciului Monitorizare proiecte și în vederea ocupării pe perioadă determinată de 12 luni, cu posibilitate de prelungire (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a  postului de expert administrație publică în cadrul Compartimentului Evaluare și Contractare Proiecte, în condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicată), cu modificările și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia înființate în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod SMIS 306347, astfel:

În cadrul proiectului ”Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod SMIS 306347:

A) 1 post vacant de Expert administrație publică în cadrul Compartimentul Evaluare și Contractare Proiecte, cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani;

B) 2 posturi vacante de Expert administrație publică în cadrul Serviciului Verificare proiecte/Compartiment verificare proiecte, cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani;

C) 1 post vacant de Expert administrație publică în cadrul Serviciului Verificare proiecte/Compartiment verificare proiecte, cu vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an;

D) 2 posturi vacante de Expert administrație publică în cadrul Serviciului Monitorizare proiecte, cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani.

E) 2 posturi vacante de Expert administrație publică în cadrul Serviciului Monitorizare proiecte, cu vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an.

 

 

(17.04.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicată), cu modificările și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a următoarelor posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod SMIS 306347.

Anunt concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 3_Declarație privind desfășurarea de activități în domeniul gestionării fondurilor europene
Anexa 4_Calendar concurs
Anexa 5_Bibliografie si tematica

 

 

(17.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică,  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Mecanisme de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.
 Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 09.05.2024.

 

 

(10.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Măsuri active de ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P02 „Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)“, Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)”.
Anexe la Ghidul Solicitantului 
 Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 07.05.2024.

 

 

(09.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Generale aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027.

 

 

(10.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Lista proiectelor PEO contractate pe regiuni de implementare la 31 martie 2024

 

(03.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică,  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Furnizarea de măsuri active în pachete de servicii integrate, apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: 3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți ESO4.1: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).
 Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 24.04.2024.

 

 

(03.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică,  Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Scheme naționale de stimulare a ocupării tinerilor,  apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor) ESO4.1: Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+).
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 24.04.2024.

 

 

(03.04.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, apel non-competitiv, Prioritatea P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație“.
Anexe Ghid
OMIPE 920/2024 privind aprobarea Ghidului
 Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 03.04.2024, ora 16.00, până în data de 08.05.2024, ora 16.00.

 

 

(01.04.2024) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, informează aplicanții cu privire la situația cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte „Comunități de seniori- Regiuni mai putin dezvoltate” și „Comunități de seniori – Regiunea Bucuresti-Ilfov”, deschise în data de 10.08.2023 și închise în data de 25.03.2024, respectiv:
Pentru regiunea dezvoltată București – Ilfov: 2 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 12.517.795,52 lei, reprezentând un procent de 27,12% din valoarea totală alocată. Alocarea financiară aferentă apelului, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, este de 46.163.340 lei.
Pentru regiuni mai puțin dezvoltate: 91 de cereri de finanțare cu valoarea totală eligibilă de 653.850.561,90 lei, reprezentând un procent de 184,67% din valoarea totală alocată. Alocarea financiară aferentă apelului, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice, este de 354.064.935lei.

 

 

(28.03.2024)Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică: Lista intermediară a cererilor de finanțare admise în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFP) pentru apelul de proiecte România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior PEO/248/PEO P7/OP4/ESO4.5/PEO A37
 Incepând cu data prezentului anunt, solicitantii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021+, notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare calitative.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2021+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare calitative.

 

 

(28.03.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Educației publică Ghidul „Primul student din familie”, apelurile sunt finanțate din Prioritatea P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație“, ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+)“,  acțiunea 6.f.6. „Intervenții pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate”.
Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv și au în vedere crearea cadrului necesar facilitării accesului echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare, coroborat cu sprijinirea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii abandonului universitar.
Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50.000.000,00 euro, repartizat la nivelul celor două categorii de regiuni după cum urmează:
pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 44.970.414,50 euro, din care contribuția UE este de 38.224.849,78 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este 6.745.564,72 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.029.585,5 euro, din care contribuția UE este de 2.011.834,20 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 3.017.751,30 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 28.03.2024, ora 16.00, până în data de 31.05.2024, ora 16.00.

 

 

(28.03.2024) ANUNT DE ATRIBUIRE CONTRACTE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia, în urma organizării unei proceduri proprii de închiriere a două spații (Cod CPV 70310000-7)  cu destinație birouri, a atribuit contractele:
Lot 1  - Contract nr.4470/26.03.2024
Contractor: P.F. Andrei Anișoara
Valoarea contractului de închiriere birouri: 300.000,00 lei fără TVA
Durata contractului: 01.04.2024 – 31.03.2026
Lot 2 - Contract nr.4471/26.03.2024
Contractor: CONFORT S.A.
Valoarea contractului de închiriere birouri: 95.475,84 lei fără TVA
Durata contractului: 01.04.2024 – 31.03.2026
Sursa de finanțare este asigurată prin proiectele „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR  PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PoIDS”, cod SMIS: 310320 și „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PEO”, cod SMIS: 310377

 

 

(27.03.2024)Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”,  apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritatea P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“, Obiectiv specific: ESO4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.
 Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 17.04.2024.

 

 

(22.03.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde” Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).

 

 

(15.03.2024) ANUNȚ ACHIZIȚIONARE ÎNCHIRIERE SPAȚII
Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia  intenționează să închirieze două spații (CPV 70310000-7)  cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată prin proiectele „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR  PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PoIDS”, cod smis:310320 și „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PEO”, cod smis:310377
Achiziția se realizează pe două loturi, ofertanții pot depune ofertă pe unul sau ambele loturi.
Achiziția se va finaliza cu încheierea a două contracte de închiriere spațiu, câte un contract pentru fiecare lot.
Durata contractelor: 01.04.2024 – 31.03.2026
Valoarea estimată:
LOT 1 – 17.500,00 lei fără TVA * 24 luni = 420.000,00 lei fără TVA.
LOT 2 – 5.500,00 lei fără TVA * 24 luni = 132.000,00 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut LOT 1 și LOT 2
Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.03.2024, ora 11:00
Data deschiderii ofertelor: 22.03.2024, ora 12:00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, Registratură
Persoană de contact : Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, 0786922225, adresă de e-mail office@fsesudmuntenia.ro.
Caiet de sarcini si formulare chirie PDF / DOC

 

 

(15.03.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr. 23755/29.02.2024 pentru proiectul „Sprijin acordat OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, prin PoIDS, pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile si a serviciilor necesare functionarii si indeplinirii atributiilor delegate”, cod proiect 316908, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, P11 Asistență tehnică. PDF / DOC

 


(15.03.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr.23753/29.02.2024 pentru proiectul „Sprijin acordat OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, prin PEO, pentru finantarea cheltuielilor cu utilitatile si a serviciilor necesare functionarii si indeplinirii atributiilor delegate”, cod proiect 317044, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, P10 – Asistență tehnică. PDF / DOC

 

(12.03.2024) Erata pentru modificarea  documentului nr. 3667/11.03.2024 “REZULTATE FINALE” al OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia pentru concursul organizat în data de 05.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027”, Cod SMIS 306347, la Serviciul Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte și “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027”, Cod SMIS 308646, la Serviciul Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte, publicat in data de 11.03.2024.

 

 

(11.03.2024) Rezultate finale pentru concursul organizat în data de 05.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor“ Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod SMIS: 306347, la Serviciu Verificare Poiecte/Compartiment Verificare Proiecte și “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, Cod SMIS: 308646, la Serviciu Verificare Poiecte/Compartiment Verificare Proiecte

 

 

(11.03.2024) Rezultate finale pentru concursul organizat de în perioada 06.03.2024 - 07.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei, în cadrul proiectelor “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod SMIS 306347, la Serviciul Monitorizare Proiecte și “Îmbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, Cod SMIS 308646, la Serviciul Monitorizare Proiecte.

 

 

(08.03.2024) Rezultatele la proba interviu,pentru concursul organizat de OIRPECU - Regiunea Sud-Muntenia, în data de05.03.2024, în vederea ocupării a unor posturi de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”,  Cod SMIS: 306347 la Serviciul Verificare Poiecte/Compartiment Verificare Proiecte și “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, Cod SMIS: 308646 la Serviciul Verificare Poiecte/Compartiment Verificare Proiecte

 

(08.03.2024) Rezultatele la proba interviu,pentru concursul organizat de OIRPECU - Regiunea Sud-Muntenia, în perioada 06.03.2024-07.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectelor“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod SMIS: 306347 la Serviciul Monitorizare Proiecte și“Îmbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, Cod SMIS: 308646 la Serviciul Monitorizare Proiecte


(06.03.2024) Plan de interviu pentru concursul organizat în perioada 06.03.2024-07.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectelor:
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347 la Serviciul Monitorizare Proiecte;
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”,Cod apel: PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C, Cod SMIS: 308646 la Serviciul Monitorizare Proiecte

 

 

(05.03.2024) Plan de interviu pentru concursul organizat în perioada 05.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor:
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347 la Serviciu Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte;
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, Cod apel: PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C, Cod SMIS: 308646 la Serviciu Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte.

 

(28.02.2024) Programare în data de 05.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor:“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod SMIS 306347 la Serviciul Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte și“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646 la Serviciul Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte.

(28.02.2024) Programare în perioada 06.03.2024 - 07.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor:“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027, cod SMIS 306347 la Serviciul Monitorizare Proiecte și“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod SMIS 308646 la Serviciul Monitorizare Proiecte.

(28.02.2024) ERATA Anexa Nr.4 Calendar Concurs

 

(26.02.2024) Rezultatul privind selecția dosarelor pentru concursul organizat de OIR PECU Regiunea Sud-Muntenia în perioada 05.03.2024-06.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU - Regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectelor:
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347 la Serviciu Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte;
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”,Cod apel: PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C, Cod SMIS: 308646 la Serviciu Verificare Proiecte/Compartiment Verificare Proiecte

 

 

(26.02.2024) Rezultatul privind selecția dosarelor pentru concursul organizat de OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia în perioada 05.03.2024-06.03.2024, proba interviu, în vederea ocupării a 4 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIRPECU Regiunea Sud Muntenia, în cadrul proiectelor:
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, Cod apel: PEO/111/PEO_P10/AT/AT/PEO_A61_C, Cod SMIS: 306347 la Serviciul Monitorizare Proiecte;
“Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”,Cod apel: PIDS/109/PIDS_P11/AT/AT/PIDS_A56_C, Cod SMIS: 308646 la Serviciul Monitorizare Proiecte

 

 

 

(26.02.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică Instrucțiunea nr. 1/23.02.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

 

 

(19.02.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr. 15385/31.01.2024 pentru proiectul „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PoIDS”, cod proiect 310320, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, P11 Asistență tehnică. PDF / DOC

 

 

(19.02.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr.16894/02.02.2024 pentru proiectul „Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027”, cod proiect 308646, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, P11 Asistență tehnică. PDF / DOC

 

 

(19.02.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr. 205329/30.01.2024 pentru proiectul „Închiriere spațiu necesar funcționării OIR PECU - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, decontat prin PEO”, cod proiect 310377, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Axa Prioritară 10 – Asistență tehnică. PDF / DOC

 

 

(19.02.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia anunță faptul că a fost semnat Contractul de finanțare nr.13480/06.02.2024 pentru proiectul „Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod proiect 306347, cofinanțat din Fondul Social European + prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Axa Prioritară 10 – Asistență tehnică. PDF / DOC.

 

 

(15.02.2024) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată până la data de 31.12.2029 (cu o perioadă de probă de 30 de zile lucrătoare), cu timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în condițiile Legii nr.53/2003-Codul Muncii (republicată), cu modificările și completarile ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selectie, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei Ministerului lnvestițiilor și Proiectelor Europene și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/2023, a următoarelor posturi vacante, de natură contractuală în afara schemei de personal a Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectelor: “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Educatie si Ocupare 2021-2027”, cod SMIS 306347  și  “Imbunatatirea si consolidarea capacitatii OIR PECU Sud-Muntenia de a gestiona proiectele finantate prin Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027” cod SMIS 308646.

Anunt concurs

Anexa 1 Formular inscriere concurs

Anexa 2 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3 Declaratie desfasurarea de activitati în domeniul gestionarii fondurilor europene

Anexa 4 Calendar concurs

Anexa 5 Bibliografie si tematica

 

 

(31.01.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”, aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“.
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 31.01.2024, ora 16.00, până în data de 29.02.2024, ora 16.00.
Anexe
Ordin privind aprobarea Ghidul Solicitantului „România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”

 

 

(18.01.2024) PEO: Rezultatele aferente închiderii a 7 apeluri de proiecte

 

(15.01.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021 – 2027 publică Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă în cadrul apelului de proiecte PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații.
 Începând cu data prezentului anunt, solicitantii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021+ Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare calitative..
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2021+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnice și financiare calitative.

 

(10.01.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică,  Ghidul solicitantului condiții specifice  Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă RECRED,  apel de proiecte non-competitiv, finanțat din Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic “, Obiectiv specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.
 Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 31.01.2024.

 

(08.01.2024) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică: Decizia de recuperare a sumei nejustificate aferentă proiectului „Construiește-ți viitorul” POCU/633/6/14/131042, beneficiar ASOCIAȚIA „AI VOINȚĂ, AI PUTERE”

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2023