Anunţuri 2022


(21.12.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 10 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(21.12.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 6 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 

 

(15.12.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică    Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina”  apel non-competitiv, Axa prioritara 9, Obiectivul Specific 9.1 CARE – Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 27 decembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

(13.12.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară numărul 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnica si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.
 Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost evaluate in etapa tehnico – financiara ca urmare a admiterii contestațiilor in etapa CAE vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014 Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 După publicarea listei intermediare numărul 2,  solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost evaluate in etapa tehnico – financiara ca urmare a admiterii contestatiilor in etapa CAE pot contesta rezultatul evaluării tehnico-finanaciare.  Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice si financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(06.12.2022) Decizie de recuperare a sumei nejustificate nr. 122361/19.10.2022 aferentă proiectului POCU/726/6/12/136032 ”O șansă pentru mine” beneficiar Solutions 30 Eastern Europe SRL
 
(29.11.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.
Începând cu data prezentului anunt, solicitanții vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014, Notificarea cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă.  Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare potrivit pașilor descriși în documentul ”Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”
 Proiectele aflate pe lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico financiara vor intra in procesul de contractare incepand cu data incheierii termenului de depunere a contestatiilor in situatia in care rezultatul evaluarii tehnico – financiare nu este contestat. In cazul in care rezultatul evaluarii tehnico – financiare este contestat, proiectele vor intra in procesul de contractare dupa solutionarea contestatiilor.
 
(25.11.2022) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 17.11.2022 (selecția dosarelor) şi 23.11.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995
 
(25.11.2022) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 17.11.2022 (selecția dosarelor) şi 23.11.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(23.11.2022) Rezultatul la  interviul  organizat în data de 23.11.2022 în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995

 

(23.11.2022) Rezultatul la  interviul organizat în data de 23.11.2022 în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144
 
(23.11.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995

 

(23.11.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144

 

(21.11.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

(21.11.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu concurs organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

 

(17.11.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 17.11.2022 (selecția dosarelor) şi 23.11.2022-24.11.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(17.11.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 17.11.2022 (selecția dosarelor) şi 23.11.2022-24.11.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

 

(14.11.2022) (08.11.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost respinse  în etapa de verificare a capacitatii administrative si eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.
 Începând cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(08.11.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost respinse  în etapa de verificare a capacitatii administrative si eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.
 Începând cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(26.10.2022) Lista plăților POCU - actualizare 25 octombrie 2022

 

(28.10.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 6 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 
(28.10.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 11 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(17.10.2022) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 07.10.2022 (selecția dosarelor) şi 13.10.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(17.10.2022) Rezultatul final al concursului organizat în zilele de în zilele de 07.10.2022 (selecția dosarelor) şi 13.10.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(13.10.2022) Rezultatul la  interviul organizat în data de 13.10.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prinangajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(13.10.2022) Rezultatul la interviul organizat în data de13.10.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(13.10.2022) Rezultatul concursului organizat în data de 07.10.2022 (selecția dosarelor) şi 13.10.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(13.10.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(13.10.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(11.10.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(11.10.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu concurs organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(11.10.2022) Rezultatul de soluţionare a contestaţiei privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele 07.10.2022 (selecția dosarelor) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(07.10.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 07.10.2022 (selecția dosarelor) şi 12.10.2022-13.10.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(07.10.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 07.10.2022 (selecția dosarelor) şi 12.10.2022-13.10.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(03.10.2022) Rezultatul  final al  concursului  organizat în data de 27.09.2022 (proba scrisa) si 30.09.2022(interviul) în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIR PECU – Regiunea Sud-Muntenia.
 
(30.09.2022) Rezultatul obţinut de candidată  la  interviul  organizat în data de 30.09.2022 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut  din cadrul OIR PECU – Regiunea Sud-Muntenia.
 
(30.09.2022) Plan de interviu concurs promovare grad.
 
(27.09.2022) Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat in vederea promovarii in grad profesional superior celui detinut din data de 27.09.2022.
 
(20.09.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 14 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(20.09.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 8 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

 

(08.09.2022) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat  în zilele de  27.09.2022 (proba scrisă) şi  30.09.2022 (interviul) în vederea promovării în grad superior celui deţinut.

 

(06.09.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa prioritară 7 – Asistență tehnică”, aferent obiectivelor specifice 7.1., 7.2. & 7.3.
 
(06.09.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă,  apel non-competitiv, Axa prioritara 2, Obiectivul Specific 2.1.
 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.
 
(05.09.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”,  apel competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1&3.4.
 Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.
 
(05.09.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică  Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”,  apel competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1&3.4.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 septembrie 2022, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.
 
 
(17.08.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară după aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 982/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12/ Competente digitale pentru angajații din IMM, respectiv:
Lista finală a proiectelor selectate la finanțare după aprobarea HG nr. 982/2022 pentru modificarea HG nr. 599/2020
Lista finală a proiectelor selectate la finanțare ITI DD dupa aprobarea HG nr. 982/2022 pentru modificarea HG nr. 599/2020
 
 
(17.08.2022) Anunţ  examen  promovare  în  grad  profesional potrivit prevederilor art. 617 alin(2) şi art. 618 alin(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA cu sediul în Calarasi, str. Portului, nr. 2A,  organizează examen de promovare în grad profesional, al funcţionarului public din cadrul OIR PECU – REGIUNEA SUD-MUNTENIA. BIBLIOGRAFIE

 

(09.08.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică OMIPE nr. 2007/2022 pentru aprobarea Ghidului privind finanțarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor 823 (AP 4, PI iv), 879 (AP 4, PI v), 888 (AP 3, PI i), 906 (AP 4, PI iv), 933 (AP 6, PI i), 953(AP4, PI iv), transferate în cadrul Axei Prioritare 8 REACT EU, PI 13i (FSE) Depășirea efectelor stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 și pregătirea pentru o redresare economică ecologică, digitală și durabilă, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

(09.08.2022) Lista plăților POCU – actualizare 8 august 2022

(03.08.2022) AM POCU – Lista intermediară nr. 40 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.08.2022

(03.08.2022) AM POCU – Lista intermediară nr. 24 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 12.07.2022 – 03.08.2022

(01.08.2022) Lista plăților POCU - actualizare 1 august 2022
 
(01.08.2022) Rezultatul final la  concursul  organizat în perioada 25.07.2022(selectia dosarelor) si 28.07.2022(interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul  „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151599.
 
(28.07.2022) Rezultatul la  interviul  organizat în perioada 28.07.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151599.
 
(28.07.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151599.

 

(27.07.2022) Anunţ privind desfăşurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151599.
 
(25.07.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 25.07.2022 (selecția dosarelor) şi 28.07.2022-29.07.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

(22.07.2022) Rezultatul final al concursului organizat în data de 15.07.2022 (selecția dosarelor) şi 20.07.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

(21.07.2022) Rezultatul interviului desfăşurat în data de 20.07.2022, în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

 

(20.07.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

 

(19.07.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu concurs organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.

 

(19.07.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu concurs organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
(15.07.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 15.07.2022 (selecția dosarelor) şi 20.07.2022-21.07.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
 
 
(04.07.2022) Rezultatul final al concursului organizat în data de 23.06.2022 (selecția dosarelor) şi 30.06.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(30.06.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 8 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
 
(30.06.2022) Rezultatul interviului  desfăşurat în data de 30.06.2022, în cadrul concursului organizat în vederea ocupării posturilor contractuale prevăzute în proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(30.06.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(29.06.2022) Anunţ privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
 
(23.06.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 19 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod SMIS 129144.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
(23.06.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 23.06.2022 (selecția dosarelor) şi 30.06.2022-01.07.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
 
(09.06.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
(07.06.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 31 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.06.2022.
În data de 07.06.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(06.06.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2022.
 
 
(03.06.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(02.06.2022) Lista plăților POCU – actualizare 31 mai 2022
 
 
(30.05.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 29 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.05.2022.
 Începând cu data de 30 mai 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

 

(30.05.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 21 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 11.05.2022 – 30.05.2022.
 Începând cu data de 30 mai 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
 
(30.05.2022) Rezultatul final privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul
„Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 
(30.05.2022) ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, în urma organizării unei proceduri proprii,  a atribuit Contractul de închiriere a 6 (șase) birouri nr. 14244/26.05.2022, către Confort S.A.
Valoarea contractului de închiriere birouri : 56.335,38 lei fără TVA
Durata contractului: 01.06.2022 – 31.12.2023
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, POCU/155/7/4/151995
 

 

(27.05.2022) Rezultatul la  interviul  organizat în perioada 26.05.2022-27.05.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocare a noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentare a schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(26.05.2022) Plan de interviu la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(25.05.2022) Anunț privind desfasurarea probei de interviu concurs organizat în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.

 

(25.05.2022) Rezultatul final privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2022 (selecția dosarelor) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(25.05.2022) Rezultatul  de soluţionare a contestaţiei privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele 23.05.2022 (selecția dosarelor) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(23.05.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2022 (selecția dosarelor) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „ Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, ID 151995.
 
(19.05.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia vă invită să participați la procedura proprie de închiriere a unui imobil și terenul aferent cu destinație birouri.
Sursa de finanțare este asigurată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 – Axa Prioritară 7 – Asistență Tehnică, proiect „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, POCU/155/7/4/151995.
Anunţ
Caiet de sarcini si formulare chirie PDF / DOC
 
(09.05.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.12.2023 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 30 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanţarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare şi suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod SMIS 151995.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
(03.05.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte: POCU/987/6/26/ –  Educație nonformală în sistem outdoor – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(03.05.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 29.04.2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală
 
(03.05.2022) Lista plăților POCU - actualizare 2 mai 2022
 
(28.04.2022) Lista proiectelor contractate în cadrul POCU pe regiuni de implementare la 31 martie 2022
 
(28.04.2022) Lista plăților POCU – actualizare 27 aprilie 2022
 
(20.04.2022) Lista plăților POCU - actualizare 19 aprilie 2022

 

(19.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/991/1/3 : VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
 
(19.04.2022) Listă întrebări și răspunsuri aferente indicatorilor POCU și instrumentului de colectare a indicatorilor – POCUForm 19.04.2022 ca urmare a sesiunilor de instruire a Beneficiarilor pentru utilizarea instrumentului POCUFORM, AM POCU publică lista cu răspunsurile aferente întrebărilor legate de colectarea și raportarea indicatorilor, precum și răspunsuri ce țin de implementarea proiectelor

 

(18.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.
 Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC pana la data de 15 iunie 2022, ora 16.00.

 

 

(18.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 25 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.04.2022.
 Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(18.04.2022) Rezultatul final la concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(14.04.2022) Rezultatul  la  interviul  organizat în data de 14.04.2022 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144.
 
(14.04.2022) Plan de interviu posturi contractuale vacante în afara organigramei.
 
(13.04.2022) Anunţ privind desfăşurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 

 

(12.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 24 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 12.04.2022.
 Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(11.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 18 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 29.03.2022 – 11.04.2022.
 Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(11.04.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 11.04.2022 (selecția dosarelor) şi 14.04.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 

 

(07.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa verificarii conformității administrative si eligibilității pentru apelul de proiecte : POCU/993/6/13: ”Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economic e cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”
 
 
(07.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 23 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.04.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
 
(07.04.2022) AM POCU informează solicitanții că începând cu data prezentului anunț, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POCU/987/6/26 ”Educație nonformală în sistem outdoor” – Regiunea ma putin dezvoltată, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i – Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare, Obiectivele specifice O.S.6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S.6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de verificare a conformității administrative și a eligibilității.”
 
(06.04.2022) Lista plăților POCU – actualizare 5 aprilie 2022
 
(05.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31 martie 2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.
 

 

(04.04.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte: 988/6/26/ – Educație nonformală în sistem outdoor – Regiunea mai dezvoltata București-Ilfov.
 Începând cu data prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(29.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediara nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Rediuni mai puțin dezvoltate- perioada 18.03.2022 – 28.03.2022.
 Începând cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”
 
(29.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 22 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.03.2022.
 Începând cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(25.03.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 5 zile lucrătoare), a unui număr de 3 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, după cum urmează:
2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. Călăraşi, județul Călăraşi;
1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare achiziții și conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie

 

 

(25.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare  care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte:POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est, Sud Muntenia si Centru, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
 Începând cu data prezentului anunt, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(24.03.2022) Lista plăților POCU – actualizare 23 martie 2022
 
(23.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 21 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.03.2022.
 Începând cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
(23.03.2022) Lista plăților POCU – actualizare 22 martie 2022
 
(22.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 17.02.2022 – 18.03.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(15.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul  POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.03.2022.
 Începând cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
 
(14.03.2022) Lista plăților POCU – actualizare 14 martie 2022

 

(14.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 15 martie 2022 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POCU/991/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
 contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de de verificare a conformității administrative și a eligibilității.”
 
 
(11.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 28 februarie 2022.
 
(11.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 09.03.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(11.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară a cererilor de finanțarecare au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/993/6/13 – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.
Începând cu data publicării prezentului anunț, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(08.03.2022) Rezultatul  final la  concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(07.03.2022) Rezultatul la  interviul  organizat în data de 07.03.2022 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144.
 
(07.03.2022) Plan de interviu posturi contractuale vacante în afara organigramei.

 

(03.03.2022) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 
(02.03.2022) Rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 02.03.2022 (selecția dosarelor) şi 07.03.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.

 

(02.03.2022) Lista plăților POCU – actualizare 1 martie 2022
 
(01.03.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare – 31 ianuarie 2022

 

(28.02.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiune mai dezvoltată” – la data de 28.02.2022.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

( 25.02.2022)  Lista plăților POCU – actualizare 24 februarie 2022

 

(22.02.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 Condiții specifice pentru depunerea în sistemu MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(21.02.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 18 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” la data de 21.02.2022.
 Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 

 

(18.02.2022)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12/ Competențe digitale pentru angajații din IMM, respectiv:
 Lista finală a proiectelor selectate la finanțare;
Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă;
Lista finală a proiectelor selectate la finanțare ITI DD;
Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă ITI DD.
 
(17.02.2022) Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a Contestației formulate de WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, privind proiectul cu titlul „START UP YOURSELF”, cod MySMIS 104206, beneficiar al finanțării nerambursabile Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „EURONEST” – A.D.I.E, contract de finanțare POCU/82/3.7/104206 din 12.01.2018.

 

(15.02.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 4 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, după cum urmează:
- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului, nr. 2A, mun. Călăraşi, județul Călăraşi;
- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare achiziții și conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomiţa, str. Lacului, nr. 10, et. 2, cam. 11, mun. Slobozia, județul Ialomița;
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

 

(14.02.2022) Lista plăților POCU – actualizare 14 februarie 2022

 

(11.02.2022) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare și suplimentarea schemei de personal cu 30 de persoane”, cod proiect 151995, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7/4/Obiectiv compozit OS AT POCU.
Valoarea totală a proiectului este de 8.695.847,32 lei, din care 7.336.131,30 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă. citeste mai mult...
 

 

(10.02.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(02.02.2022) Lista plăților POCU – actualizare 1 februarie 2022
 
(21.01.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 23.12.2021 – 20.01.2022.
 Începând cu data de 25.01.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul„Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS

 

(20.01.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică o serie de întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent obiectivului specific 6.13 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Lista de întrebări și răspunsuri a fost realizată de Organismul Intermediar pentru POCU din cadrul Ministerului Educației.

 

(19.01.2022)  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2021.

 

(13.01.2022) Lista plăților POCU – actualizare 11 ianuarie 2022
 
(11.01.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.01.2022.
 Începând cu data de 11.01.2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 (11.01.2022) Lista plăților POCU – actualizare 10 ianuarie 2022

 

(10.01.2022) Decizia nr. 23127/03.12.2021 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start-Up PLus” privind proiectul cu titlul ”START UP YOURSELF”, cod MySMIS 104206.

 

(07.01.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr.  15 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 06.01.2022.
 Începând cu data de 07 ianuarie 2022, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(06.01.2022) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 31.12.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.
 
 
(03.01.2022) Lista plăților POCU – actualizare 31 decembrie 2021
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2020