Anunţuri 2021


(30.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică apelul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5& 6.6.
Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 3 ianuarie 2022 ora 16.00 şi se va închide în data de 10 ianuarie 2022, ora 16.00.

 

(28.12.2021) Pentru a veni în sprijinul aplicantilor POCU, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică documentul Întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS 1.1 & OS 1.2 „Viitor pentru tinerii NEETs I”.

 

(28.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică publică o listă de întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor POCU/987/6/26 și POCU/988/6/26 – „Educație nonformală în sistem outdoor” aferente obiectivelor specifice 6.3 și respectiv 6.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

(28.12.2021) Lista plăților POCU – actualizare 27 decembrie 2021

 

(27.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritara 1, Obiectivele Specifice 1.1 și 1.2.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00.
 
(23.12.2021) Lista plăților POCU – actualizare 22 decembrie 2021

 

(22.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 10.11.2021 – 22.12.2021.
 Începând cu data de 22.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(22.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 22.12.2021.
 Începând cu data de 22.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(21.12.2021) Lista plăților POCU – actualizare 20 decembrie 2021

 

(20.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum la Ghidul „Educatie nonformală in sistem outdoor”, aferent POCU, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv Specific 6.6. – „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021.
 Modificările vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 31 ianuarie 2022, ora 16.00. Documentul poate fi consultat -> AICI

 

(20.12.2021) Lista plăților POCU – actualizare 17 decembrie 2021

 

(07.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021.
 Începând cu data de 07.12.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(07.12.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat proiectul cu titlul: Achiziţionarea unui autoturism necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020 de OIRPOSDRU Regiunea Sud MunteniaCod SMIS 136524, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

 

(06.12.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 26.11.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfasurarea procesului de avizare a fiselor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locala.

(25.11.2021) Lista plăților POCU – actualizare 25 noiembrie 2021

 

(25.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei conformității administrative și a eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte „POCU/986/6/20 – Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”.
Începând cu data de 25 noimebrie 2021 solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ o notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

 

(24.11.2021) Lista plăților POCU – actualizare 24 noiembrie 2021

 

(23.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului condiții specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”:
Ordinul nr. 1312 din 23.11.2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economice“ și Obiectiv Specific 6.6. – „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive“, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1195/2021

 

(23.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”:
Ordinul nr. 1 313 din 23.11.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1628/2019

 

(15.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.10.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală
 
(15.11.2021) Lista plăților POCU – actualizare 12 noiembrie 2021
 
(08.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS 2014 începând cu data de 9 noiembrie 2021, ora 16.00, până în data de 31 decembrie 2021, ora 16.00.
 
(08.11.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul „POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”.
Începând cu data de 08 octombrie 2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare în etapa verificării tehnico-financiare (ETF) și grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile (dacă este cazul) se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-financiare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(02.11.2021) Anunț intern interviu consilier etic OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt intern interviu consilier etic
Declaratie integritate
Anexa 1 – modalitate desemnare consilier etic

 

(29.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 28 octombrie 2021

 

(26.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021.
 Începând cu data de 26.10.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(22.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul  competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.
 
(21.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv„Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 22 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 05 noiembrie 2021, ora 16.00.
 
(13.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 12 octombrie 2021

 

(07.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEETs – Stimularea mobilității si subvenționarea locurilor de muncă,” Axa prioritara 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific O.S1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
  Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 08 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 22 octombrie 2021, ora 16.00.
 
(06.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 5 octombrie 2021

 

(04.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare actualizare la 30.09.2021.

 

(04.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” apel non-competitiv, Axa prioritara 6, OS 6.3&6.5&6.6.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 14 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

(04.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 1 octombrie 2021

 

(04.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 30 septembrie 2021

 

(01.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul non-competitiv „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.5&6.6.
 Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 5 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 29 octombrie 2021, ora 16.00.

 

(01.10.2021) Lista plăților POCU – actualizare 29 septembrie 2021

 

(30.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 30.09.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism tehnic format din reprezentanți ai AM POCU și AM POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală

 

(24.10.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică  Ghidul solicitantului conditii specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 4 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

(22.09.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, apel non-competitiv, Axa prioritara 1 , Obiectivul Specific 1.1.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 30 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.
 
(14.09.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC.
 
(07.09.2021) Lista plăților POCU – actualizare 6 septembrie 2021

(06.09.2021) Lista plăților POCU – actualizare 02 septembrie 2021

(02.09.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare la 31.08.2021.

(01.09.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista actualizată la data de 31.08.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

(25.08.2021) Lista plăților POCU – actualizare 25 august 2021
 
(23.08.2021) Rezultatul  final la  concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.

 

(20.08.2021) Rezultatul  la  interviul  organizat în data de 20.08.2021 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 
(20.08.2021) Plan de interviu posturi contractuale vacante în afara organigramei.

 

(19.08.2021) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID129144.
 
(17.08.2021) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 17.08.2021 (selecția dosarelor) şi 20.08.2021 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.

 

(17.08.2021) Lista plăților POCU – actualizare 16 august 2021

 

(11.08.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista  actualizată la data de 30.07.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți POCU si POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

 

(04.08.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 02.07.2021-04.08.2021.
 Începând cu data de 04.08.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(04.08.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.08.2021.
Începând cu data de 04.08.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

 

(03.08.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Corrigendum 1  la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Stagii de practică pentru elevi, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (apel 633).
 Prin acest Ordin, in Anexa 2 – Definițiile indicatorilor, termenul maxim pentru „încetarea calității de participant” a fost modificat la 31.12.2023.

 

 

(29.07.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 4 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, după cum urmează:
- 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, str. Portului nr. 2A, Călărași;
- 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Ialomita, str.Lacului, Nr.10,Et.2,Cam.11, Slobozia, jud Ialomita.
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
 
 
(26.07.2021) Rezultatul final la concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144.
 
(22.07.2021) Rezultatul  la  interviul  organizat în data de 22.07.2021 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144
 
(22.07.2021) Plan de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 
(20.07.2021) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 
(19.07.2021) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 19.07.2021 (selecția dosarelor) şi 22.07.2021 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144.
 
(16.07.2021) Lista plăților POCU – actualizare 15 iulie 2021

 

(14.07.2021) Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”

 

(09.07.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista finală a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

 

(06.07.2021) Instrucțiunea nr. 14/ 2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020 
 
(02.07.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 5 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, după cum urmează:
- 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
- 1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare achiziții și conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
- 2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(29.06.2021) Lista plăților POCU – actualizare 28 iunie 2021

(28.06.2021) POCU lansează ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

(28.06.2021) Lista finală a proiectelor selectate în etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul „Competențe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI

(28.06.2021) Lista plăților POCU – actualizare 25 iunie 2021

(24.06.2021)  Lista plăților POCU – actualizare 24 iunie 2021
 
(24.06.2021) Rezultatul final la  concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144. citeste mai mult...
 
(23.06.2021) Rezultatul la interviul organizat în data de 23.06.2021 pentru concursul privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei” ID 129144. citeste mai mult...

 

(23.06.2021) Plan de interviu posturi contractuale vacante în afara organigramei.
 
(17.06.2021) Anunt privind desfasurarea probei de interviu în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144. citeste mai mult...

 

(15.06.2021) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 15.06.2021 (selecția dosarelor) şi 23.06.2021-25.06.2021 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144. citeste mai mult...
 
(07.06.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31 mai 2021.

(02.06.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă.

(31.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum la ghidul „Stagii de practică pentru studenți”, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice

(31.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns - 31 mai 2021
(28.05.2021) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a actualizat fişa indicatorului 4S68 „Strategii analize planuri de acțiune de dezvoltare a comunității vizate prin DLRC” în sensul completării definiţiei cu noi elemente aplicabile zonei rurale şi oraşelor cu o populaţie de până la 20.000 locuitori".   Fişa actualizată a indicatorului este disponibilă aici: http://mfe.gov.ro/pocu/fise/category/ap-5-fise-individuale-august-2020/.    

(26.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publica lista finală a proiectelor respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.

 

(26.05.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 6 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, după cum urmează:
2 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
1 post expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare achiziții și conflict de interese, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
3 posturi expert administrație publică în cadrul Compartimentului Verificare proiecte, Unitate Verificare proiecte, cu loc de desfășurare a activității la sediul Unității Județene Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, et. 6, cam. 623, mun. Ploiești, județul Prahova;
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie
 
 
(25.05.2021) Lista plăților POCU – actualizare 24 mai 2021

 

(24.05.2021) Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5:„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 672/2020

 

(24.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane

 

(19.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI.   Începând cu data de 19.05.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS

 

(18.05.2021) Lista plăților POCU - actualizare 17 mai 2021

(13.05.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista intermediara nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a

 

(13.05.2021) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2021.

(13.05.2021) Solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia”

 

(10.05.2021) Lista plăților POCU – actualizare 7 mai 2021

 

(07.05.2021) Listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Competențe digitale pentru angajații din IMM

 

(07.05.2021) Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 „Innotech Student”

 

(06.05.2021) Lista plăților POCU – actualizare 5 mai 2021

(05.05.2021) Corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5, Obiectivul specific 5.1

(05.05.2021) Lista plăților POCU – actualizare 4 mai 2021

(05.05.2021) Solicitare de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16

(04.05.2021) Lista plăților POCU – actualizare 29 aprilie 2021
 
(29.04.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publică lista actualizată la data de 29.04.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfașurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Actiune Locală.
 
(27.04.2021) Lista plăților POCU – actualizare 26 aprilie 2021

 

(23.04.2021) Lista plăților POCU – actualizare 22 aprilie 2021

(23.04.2021) Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/933/6/3/ „Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)”

(21.04.2021) Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte
POCU/884/1/4/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia” si pentru apelul de proiecte POCU/885/2/5/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs – regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

(21.04.2021) Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile 908, 909, 910

(21.04.2021) Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 07.04.2021-21.04.2021
 
(19.04.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ / „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 19.04.2021.
 Începand cu data de 19.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

 

(16.04.2021) Lista plăților POCU – actualizare 15 aprilie 2021

(15.04.2021) Lista plăților POCU – actualizare 14 aprilie 2021
 
(14.04.2021) Rezultatul  final la concursul  privind ocuparea posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlu” Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.

 

(12.04.2021) Rezultatul  la  interviul organizat în data de 12.04.2021 pentru concursul  privind ocuparea  posturilor contractuale, pe perioadă determinată, conform cererii de finanţare cu titlul  „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”ID 129144.
 
(12.04.2021) Plan de interviu posturi contractuale vacante în afara organigramei

 

(08.04.2021) Lista finală a cererilor de finanțare aprobate și Lista finală de rezerve a cererilor de finanțare rezultate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ OS 6.2, OS 6.3/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” – Regiuni mai puțin dezvoltate

 

(08.04.2021) POCU: Solicitare clarificări pentru apelurile 908, 909, 910 – „Viitor pentru tinerii Neets”
 
(07.04.2021) Anunț privind desfășurarea probei de interviu.
 
(07.04.2021) Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în zilele de 07.04.2021 (selecția dosarelor) şi 12.04.2021-13.04.2021 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, ID 129144.
 
(06.04.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – 06.04.2021.
 Începând cu data de 06.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
(06.04.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 26.03.2021 – 06.04.2021.
 Începând cu data de 06.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
(05.04.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: Asigurarea de echipamente IT și software necesare îmbunătățirii capacității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014 – 2020,Cod SMIS 140009, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult...

 

 
(05.04.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: “Sprijinirea OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru arhivarea fizica si electronica a documentelor aferente POSDRU 2007-2013”, Cod SMIS 141986, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult...

 

(30.03.2021) POCU – Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.03.2021

(29.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 26 martie 2021

(25.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 24 martie 2021

 

(24.03.2021) POCU: Lista finală a proiectelor selectate apelul de proiecte 921/4/9/ „Creșterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii”

(24.03.2021) POCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate, respectiv lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

(24.03.2021) POCU lansează ghidul Programul național pilot de tip „Şcoala după şcoală”

 

(24.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 23 martie 2021

 

(23.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 22 martie 2021

 

(23.03.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2022 (cu o perioadă de probă de 30 zile lucrătoare), a unui număr de 7 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”,
Anunţ concurs
Anexa 1_Formular înscriere concurs
Anexa 2_Declaraţie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

 

(22.03.2021) POCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

(22.03.2021) POCU publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară(ETF) pentru apelul de proiecte 861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” la data de 22.03.2021
(22.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 19 martie 2021

(22.03.2021) Solicitare de clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

 


(19.03.2021) POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC

(19.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 18 martie 2021

(19.03.2021) Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

(18.03.2021) Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.02.2021-18.03.2021

(18.03.2021) Lista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.03.2021

(18.03.2021) POCU: Corrigendum la Ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”

(17.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 16 martie 2021

(17.03.2021) POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” – regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru

(16.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 15 martie 2021

(15.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 12 martie 2021

(12.03.2021) POCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”

(11.03.2021) Lista intermediară nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.03.2021

(10.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 9 martie 2021

(08.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 2 martie 2021

(08.03.2021) Lista plăților POCU – actualizare 1 martie 2021

(04.03.2021) POCU: Sunt relansate „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II”

(04.03.2021) POCU publică lista finala a proiectelor selectate POCU/918/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniul economiei sanatatii – Economia sanatatii si echitatea in accesul la servicii si tehnologii.

(04.03.2021) POCU: Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate”

(04.03.2021) POCU: Lista proiectelor contractate la data de 28 februarie 2021 

(04.03.2021) POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare în cadrul apelului „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II”
 
(03.03.2021) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020 de OIRPOSDRU Regiunea Sud MunteniaCod SMIS 136524, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult..
 
(02.03.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 26 februarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrans – organism tehnic format din reprezentanți ai POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.
 
(01.02.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.
 Începand cu data de 01.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
(29.01.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista actualizată la data de 29 ianuarie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selectie Restrâns – organism tehnic format din reprezentanti POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală
 
(29.01.2021) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) informează solicitanții că începând cu data de 29.01.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 861/3/12/ „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cât și pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor”.
 
(25.01.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 14.01.2021-25.01.2021.
 Începand cu data de 25.01.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
&nbsp
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.
 Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.
 
 
(25.01.2021)  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară(VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – la data de 25.01.2021.
 Începand cu data de 25.01.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF) şi grilele de evaluare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare(VTF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 
 
 
(19.01.2021) Se anulează informaţiile din Anunţul de disponibilizare către instituţiile publice a mijloacelor fixe propuse spre casare,  publicat  pe site-ul OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA în data de 10.12.2020, respectiv www.fsesudmuntenia.ro, cu mentiunea că procedura se va relua.

 

 

(13.01.2021) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr.1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate.
 Începand cu data de 13.01.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
 Solicitantii pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitanti în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.
 

 

(13.01.2021) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate până la 31 decembrie 2020.
 

 

(08.01.2021) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I”, A.P 1 „Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri”, O.S 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile și O.S 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
 
 
(08.01.2021) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică corrigendum la Ghidul  „Viitor pentru tinerii NEETS II”, A.P 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, O.S 2.1 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs” și O.S 2.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2020