Anunţuri 2012


(10.12.2012) Având în vedere schimbarea locatiei sediului DG AMPOSDRU, vă anunțăm că in perioada: 11.12.2012 ora 17.00 – 17.12.2012, ora 09.00, vor fi functionale: sistemul informatic Actionweb si site-ul www.fseromania.ro. Fiind în derulare procesele de mutare și reconfigurare, nu vor funcționa: adresele de email, telefoanele, registratura și activitatea de helpdesk a DG AMPOSDRU.
În această perioadă beneficiarii nu vor putea depune la sediul DG AMPOSDRU: acte adiționale, notificări, cereri de rambursare, adrese etc. Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

(04.12.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.
AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare:
Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.1,
Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de  propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.2 şi
Schiţa Ghidului Solicitantului -  Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012.
Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: 51strategic@fseromania.ro, 52strategic@fseromania.ro respectiv 63strategic@fseromania.ro, până la data de 15.12.2012.

 

(04.12.2012) Referitor la anuntul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, privind concursul programat a se desfasura in datele de 12-14.12.2012, precizam urmatoarea rectificare:
La punctele 3, 4 si 5 din anunt in loc de „in domeniul stiinte juridice si economice” se va citi „in domeniul stiinte juridice sau economice”.

 

(03.12.2012) Completare la anuntul din data de 29.11.2012 referitor la organizarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie: dosarele de concurs vor fi depuse in termen de 8 zile de la publicarea conditiilor de desfasurare a concursului.

 

(29.11.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publică următorul anunţ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante: auditor clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit, consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Suport Juridic, inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate, consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate, consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate. Acte necesare si bibliografia pentru concurs

 

(29.11.2012) OIR POS DRU SUD MUNTENIA va asigura helpdesk si în data de 30.11.2012, pana la orele 16.00 pentru potentialii beneficiari D.M.I. 6.2 call 118. Pentru respectarea termenului de 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finantare in sistemul ActionWeb, registratura OIR POS DRU SUD MUNTENIA va functiona si in perioada 30.11.2012 - 02.12.2012 intre orele 08.00 si 16.30.

 

(26.11.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publică  lista de întrebări frecvente ale potenţialilor beneficiari pentru pentru Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 118, DMI 6.2.

 

(22.11.2012) AMPOSDRU şi OI POSDRU Regionale publică precizarea privind costurile cu managementul proiectului şi cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie din Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 116-122
Pentru a asigura concordanţa prevederilor din capitolul 4.4 Cheltuielile eligibile a Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ (Anexele 1-7 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2849/14.11.2012), se vor avea în vedere următoarele:
1. Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face în limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
2. Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2.170/2010. Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.“

 

(20.11.2012) Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă în regiunea Bucureşti - Ilfov
Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  în calitate de Achizitor  şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION  S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A  în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă: Comunicat Bucuresti - Ilfov 26-27.11.2012 ; Comunicat Bucuresti - Ilfov 28-29.11.2012

 

(19.11.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publica următoarea precizare referitoare la Cererea de propuneri de proiecte nr. 118 - “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” – Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice DMI 6.2: „Cap. 4 – Condiţii de eligibilitate, subcapitolul 4.4 – Cheltuieli eligibile, pag.16, se completează cu:
„Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face in limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

(16.11.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Instrucţiunea nr. 63
DG AMPOSDRU face publică spre consultare INSTRUCŢIUNEA Nr. 63 - privind modificarea/completarea unor  documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Sugestiile dumneavoastră pot fi transmise, pănă în data de 22.11.2012 ora 16,00, pe adresa de email instructiune63@fseromania.ro.
Anexe: Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3

 

(15.11.2012) Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud Muntenia lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 118 - “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 118 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Sud Muntenia”.
Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00.
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 118 este disponibil aici.

 

(15.11.2012) AMPOSDRU şi OI POSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip grant finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.
AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1, Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 şi Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012 de către Organismele Intermediare Regionale. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid51@fsenordest.ro, ghid52@fsenordest.ro respectiv ghid63@fsenordest.ro sau la numărul de fax: 0233 231 950, până la data de 26.11.2012.

 

(08.11.2012) Anunţ privind analizele socio-economice pentru domeniul ocupării, incluziunii sociale și serviciilor sociale - programare 2014 – 2020
Pe 31 octombrie 2012 s-a desfășurat cea de a doua reuniune a Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială și servicii sociale. - detalii.
Proiectele de analize socio-economice se găsesc în secțiunea Programare 2014-2020.

 

(01.11.2012) Comunicat aferent Conferinței anuale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”
Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION  S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A  în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

 

(29.10.2012) Comunicat Conferința anuală ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România” - Sinaia 30.10.2012
Cu privire la prevederile contractului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în calitate de Achizitor şi Consorţiul compus din: S.C. AGRAFICS COMMUNICATION  S.R.L. în asociere cu: S.C. ARS ADVERTISING S.A  în calitate de Prestator, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

 

(23.10.2012) AMPOSDRU publică precizarea OIRPOSDRU VEST, privind Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 115
În atenţia participanţilor la Cerera de propuneri de proiecte nr. 115
– Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 115 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ se completează cu următoarea menţiune (la pagina 5):
Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010.
Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR.
Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.“

 

(23.10.2012) AMPOSDRU publica lista platilor efectuate ca urmare a finantarii in valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE. Din aceasta suma au fost efectuate plati numai pentru sursa FSE, sursa BS fiind asigurata din bugetul Ministerului Munciii Familiei si Protectiei Sociale.  Asa cum s-a stabilit impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, s-au efectuat platile pentru cererile de rambursare care au fost verificate, validate si au avut mentiunea “bun de plata” pana la data de 31 iulie inclusiv.

 

(22.10.2012) Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional in perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ora 08.00. Sistemul este închis în vederea actualizării aplicaţiei. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

 

(22.10.2012) AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instrucțiunii privind TVA . Vă rugăm să consultati și  să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune.tva@fseromania.ro.
Instructiune model declaratie
Instructiune model act aditional tva
Instructiune tva
Model Buget Proiect

 

(17.10.2012) Miercuri, 24 octombrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 - “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, aferentă Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 6.2. – “Îmbunătăţirea accesului şi a participării  grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până duminică, 28 octombrie 2011, ora 16.00.

 

(17.10.2012) AMPOSDRU mulţumeşte tuturor celor care au transmis observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a draftului Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale,  aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta.
Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale este disponibil aici.

 

(15.10.2012) AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operaționale a solicitantului și/sau partenerilor – aferentă schiței Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, pentru domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţireaaccesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755.

 

(08.10.2012) AMPOSDRU publică Schița Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, aferentă domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţireaaccesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755 până la 15.10.2012.

 

(08.10.2012) Referitor la campaniile regionale Nord Vest, Centru şi Vest ”POSDRU–Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România”, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:
Comunicat Alba Iulia 08-09 octombrie 2012
Comunicat Alba Iulia 10-11 octombrie 2012
Comunicat Cluj Napoca 08-09 octombrie 2012
Comunicat Cluj Napoca 10-11 octombrie 2012
Comunicat Timişoara 22-23 octombrie 2012
Comunicat Timişoara 24-25 octombrie 2012

 

(04.10.2012) AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 05.10.2012, între orele 14.00-18.00. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

 

(01.10.2012) AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012, inclusiv schita bugetului detaliat, aferent cererii de finantare. AMPOSDRU solicita beneficiarilor, potențialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghidcg2012@fseromania.ro până în data de 08.10.2012.

 

(28.09.2012) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor ale căror proiecte s-au finalizat la data de 31.07.2012 și ulterior acestei date, AMPOSDRU publică Decizia nr.10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin POSDRU 2007 – 2013.

 

(27.09.2012) Astăzi, a avut loc la sediul Guvernului, o şedinţă extraordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, având ca temă de discuție situația fondurilor europene şi, în special, programul POSDRU. S-a făcut o analiză a greutăților pe care le întâmpină beneficiarii și s-au făcut propuneri concrete legate de îmbunătațirea funcționării AM POSDRU.
La finalul reuniunii, ministrul Mariana Câmpeanu a anunțat că datorită implicării directe a primului ministru Victor Ponta și a viceprim-ministrului, ministru de finanțe Florin Georgescu, s-au găsit resursele necesare pentru reluarea plăților pentru cererile de rambursare depuse de beneficiari.
Cererea de fonduri făcută de AM POSDRU, în valoare de 390.314.585 lei, necesară pentru efectuarea plăților către beneficiarii axelor prioritare 1-6, reprezintă valoarea a circa 1400 de cereri de rambursare aflate în prezent spre plată la nivelul Autorității de Management POSDRU. Acestea sunt cererile reverificate conform instrucțiunii 61, privitoare la eșantionarea pe grad de risc C (minim 75% din documentele justificative), precum și cele verificate după data intrării în vigoare a instrucțiunii 61.

 

(19.09.2012) Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

 

(17.09.2012) Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă.

 

(10.09.2012) Referitor la Instructiunea nr. 62, DG AMPOSDRU publică următorul comunicat.

 

(07.09.2012) DG AMPOSDRU anunţă începerea seriei de campanii regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare și incluziune socială din România” şi publică următorul comunicat de presă.

 

(05.09.2012) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a organizat luni, 03.09.2012, o conferinţă naţională de presă. Tematica evenimentului a abordat atât problemele cu care se confruntă programul operaţional, rezultatele implementării POSDRU în România, cât şi priorităţile MMFPS şi AMPOSDRU pentru perioada 2014-2020.
La acest eveniment au participat doamna Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei și protecției sociale, domnul Cristian Ababei, director general AMPOSDRU, domnul Eugen Orlando Teodorovici, consilier de stat în cadrul Aparatului propriu de lucru al Primului-Ministru și domnul Răzvan Cotovelea, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene.
De asemenea, conferința a reunit peste 30 de reprezentanți ai mass-media națională și regională.  (comunicat de presă)

 

(30.08.2012) AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007 – 2013

 

(22.08.2012) DG AMPOSDRU doreşte să vină în sprijinul beneficiarilor POSDRU, publicând următorul comunicat şi pune la dispoziţie macheta, ce trebuie completată.

 

(21.08.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012 s-au platit:
- contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai puţin societăţi comerciale) pentru un numar de 865 cereri de rambursare TVA
- sursa Buget de stat pentru 208 cereri de ramburasare
- 23 de prefinanţări
Având în vedere numărul mare de dosare aflate in lucru, AMPOSDRU anunţă că va finaliza plăţile, pentru cererile aprobate, până la data de 29 august 2012 pentru sursa Buget de stat şi pentru TVA. 
Pentru plata sumei aferente FSE, AMPOSDRU va demara plăţile după primirea fondurilor necesare de la Ministerul de Finanţe.

 

(03.08.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publică următorul anunţ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Suport Juridic.

 

(01.08.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012  va rambursa contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari (mai puţin societăţi comerciale) în conformitate cu cererile de rambursare depuse. Totodată, AMPOSDRU urmează să plătească şi contribuţia de la bugetul de stat aferentă cererilor de rambursare reverificate în conformitate cu Instrucţiunea 61.

 

(30.07.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a semnat un nou contract de finantare prin Programul Operational de Asistenta Tehnica, care are ca obiectiv sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă. Citeste mai mult

 

(24.07.2012) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului. Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de miercuri 25 iulie 2012, orele 9.00 pentru o perioadă de  24 ore.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.

 

(24.07.2012) Având în vedere prevederile  Instructiunii 61 emisă de către AM POSDDRU în data de 26.06.2012 şi termenul de 20 iulie 2012 asumat  pentru finalizarea reverificărilor cererilor de rambursare existente la AM POSDRU la data emiterii instrucţiunii , AM POSDRU publică un comunicat prin care informează beneficiarii ca reverificările au fost finalizate în proporţie de 90%.

 

(09.07.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii, potenţialii beneficiari şi publicul larg că s-a redeschis serviciul HELP-DESK.

 

(09.07.2012) AMPOSDRU publică informarea referitoare la retragerea temporară, de pe site-ul www.http://www.fseromania.ro, a Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare.

 

(06.07.2012) AMPOSDRU publică un comunicat prin care informează beneficiarii că se deleagă implementarea şi gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de ajutor de stat finanţate în cadrul Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 către Organismele Intermediare Regionale POSDRU.
Lista de distribuţie a proiectelor: Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

 

(05.07.2012) AMPOSDRU publica Calendarulul estimativ al acţiunilor şi evenimentelor ce vor fi desfăşurate in anul 2012 in cadrul proiectului “Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismele Intermediare pentru implementarea activităţilor de informare si publicitate prevăzute în Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” .

 

(04.07.2012) AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

 

(02.07.2012) AMPOSDRU publică un comunicat referitor la clarificarea unor aspecte apărute ca urmare emiterii Instrucțiunii nr. 61.

 

(28.06.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii că Instrucţiunea nr. 61 nu se aplică cererilor de rambursare plătite.

 

(28.06.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii, că în sistemul informatic Actionweb, s-a modificat gradul de risc în C şi s-a actualizat esantionul aferent gradului de risc C.
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 61 pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, în perioada 30 iunie – 1 iulie 2012, registraturile AMPOSDRU şi Organismelor Intermediare vor funcţiona în intervalul orar 8-16 în vederea înregistrării documentelor aferente cererilor de rambusare.

 

(26.06.2012) AMPOSDRU informează beneficiarii că pot transmite spre soluţionare problemele referitoare la reemiterea eşantionului şi a gradului de risk la adresa de poştă electronică  instructiunea.61@fseromania.ro

 

(26.06.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU şi comunicatul referitor la modificarea gradului de risc.

 

(20.06.2012) AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 60 bis privind completarea si modificarile Instructiunilor AMPOSDRU nr. 41 si nr. 60. Citeste mai mult

 

(20.06.2012) AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 11 iunie 2012, noul director general este domnul CRISTIAN ABABEI.
Rugăm beneficiarii de proiecte POSDRU să aibă în vedere aceaste modificări în elaborarea documentelor care se înainteză conducerii AMPOSDRU (acte adiţionale, notificări, adrese oficiale etc.).

 

(07.06.2012) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb
Ca urmare a efectuărilor operaţiunilor de întreţinere s-au constatat deficienţe în funcţionarea sistemului Actionweb. Aceste deficienţe vor fi remediate astăzi, până în orele 18.00. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.

 

(30.05.2012) AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operatiuni de întreţinere a sistemului
Sistemul ActionWeb  nu va fi operaţional începând cu data de joi 31 mai 2012, orele 14.00 pentru o perioadă de  24 ore.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă multumim pentru înţelegere.

 

(16.05.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publică următorul anunţ cu privire la suspendarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante.

 

(16.05.2012) AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

 

(14.05.2012) AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 60 privind modificările contractuale aferente externalizarii echipei de management şi expertilor din echipa de implementare.

 

(14.05.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia organizeză concurs de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Intern. Citeşte mai mult

 

(11.05.2012) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de: consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Contractare - Compartiment Suport Juridic. Citeşte mai mult

 

(08.05.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

 

(03.05.2012) AMPOSDRU publică Instrucțiunea nr. 58 de completare a Instrucțiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.

 

(27.04.2012) Instrucţiunea privind plata de către AMPOSDRU a contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU - REVIZUITĂ
Anexe instrucţiune - format editabil

 

(04.04.2012) AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur şi MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA, aferente cheltuielilor eligibile, plătite de către Beneficiarii/Partenerii societăţi comerciale, în cadrul proiectelor aflate în implementare, finanţate din POSDRU.
În acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail estimaretva@fseromania.ro, până vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel ataşat (comunicat de presă).

 

(04.04.2012) AMPOSDRU publică următorul comunicat cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare (citeşte mai mult).

 

(04.04.2012) AMPOSDRU publică comunicatul de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU (citeşte mai mult).

 

(30.03.2012) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta: auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul  Compartimentului Audit Intern. Citeşte mai mult

 

(05.03.2012) Începând cu data de 2 Martie 2012, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi publicului general, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pune la dispoziţia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care să răspundă nevoilor de informare asupra posibilităţilor de finanţare şi a modului de accesare a finanţării din Fondul Social European prin POSDRU, precum şi în ceea ce priveşte implementarea proiectelor. (citeste mai mult)

 

(02.03.2012) AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea Programare pe www.fseromania.ro

 

(01.03.2012) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs in data de 12.03.2012 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:
- auditor clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Intern. (Citeşte mai mult...)

 

(24.02.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia publică urmatorul anunţ - comunicat de presă

 

(23.02.2012) Beneficiarii contractelor de finanţare POSDRU, care sunt in gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia interesati a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmita la adresa audiente.oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro , până cel tarziu in fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:
• date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect , adresa de corespondenţă,  numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicita audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
• motivul solicitarii.

 

(21.02.2012) Comunicat referitor la măsurile implementate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
În legătura cu Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii a luat următoarele măsuri:
1.    Ca o măsură anti-frauda, toţi beneficiarii trebuie să declare pe propria răspundere, că nu au oferit şi nu au acordat, direct sau indirect, niciun fel de foloase necuvenite, nici unui funcţionar public din cadrul AM POSDRU şi OIR, în legatură cu depunerea aplicaţiilor de proiecte şi pentru procesarea cererilor de rambursare. Citeşte mai mult

 

(20.02.2012) În luna decembrie 2011 s-a finalizat implementarea proiectului cu titlul “‘Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale’’, cod SMIS 22043, cofinanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”.
Acest program este gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
Proiectul  a fost derulat în perioada 14 aprilie 2009 - 31 decembrie 2011 de către OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia în calitate de beneficiar şi a avut ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din OIRPOSDR Regiunea Sud Muntenia cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale.
Valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare pentru acest proiect este de 1.337.217,00 lei, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Rambursarea cheltuielilor salariale aferente perioadei ianuarie 2012 - decembrie 2015 pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia cu atribuţii privind gestionarea instrumentelor structurale se va realiza în cadrul unui nou contract de finanţare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, ce urmează a fi semnat între OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia şi Ministerul Afacerilor Europene. 

 

(20.02.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013
In vederea asigurarii transparenţei efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi a respectarii termenului prevăzut in procedură (45 de zile calendaristice pentru procesarea  cererilor de rambursare si de restituire TVA si 15 zile calendaristice pentru procesarea cererilor de prefinantare), AMPOSDRU emite Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Începând cu data de 21.02.2012, acest Registru va fi actualizat şi publicat zilnic pe site-ul AMPOSDRU, la Secţiunea “Implementează”, “Registrul unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare”.

 

(20.02.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor
AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor în modulul „Planul activităţilor” din Actionweb, conform Manualului de utilizare Actionweb - Planul Activităţilor postat pe site-ul www.fseromania.ro, sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.
Beneficiarii au obligaţia ca, până la data de 01.03.2012, să completeze în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor, aferente primului trimestru din anul 2012.

 

(20.02.2012) AMPOSDRU solicită beneficiarilor să transmită, în termen de 10 zile, sumele primite de la AM şi cele plătite (restituite) acesteia, în scopul reconcilierii contabile
AMPOSDRU solicită beneficiarilor ca, până la 01.03 2012, aceştia să completeze şi să transmită pe adresa de e-mail reconciliere.contabila@fseromania.ro Formularul 9, (semnat, stampilat, scanat) prevăzut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale Autorităţii de Management POSDRU şi cele ale beneficiarilor. Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite (restituite) acesteia, pentru fiecare proiect, de la începutul derulării contractului şi până la data de 31.12.2011. De asemenea, conform prevederilor din contractele de finanţare, vor completa şi vor transmite acest formular şi beneficiarii care au primit plata aferentă cererii de rambursare finală.
Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.

 

(20.02.2012) AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul ActionWeb
AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 17 februarie 2011 în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul, în vederea încărcării informaţiilor care vizează activităţile desfăşurate de beneficiari.
AMPOSDRU publică Manualul de utilizare Actionweb - Modul "Planul activităţilor".
Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.

 

(20.02.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă
AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă. Toţi beneficiarii proiectelor POSDRU aflate în implementare trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere conform Anexei prevăzute în instrucţiune. Citeşte mai mult

 

(08.02.2012) În data de 13.02.2012 la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia se organizeză testarea profesională a funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de auditor, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul Audit Intern. (Citeşte mai mult...)

 

(02.02.2012) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: expert clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Selecţie Operaţiuni. (Citeşte mai mult...)

 

(01.02.2012) Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat, prin includerea în Ghidul postat pe site în luna noiembrie a definiţiilor indicatorilor suplimentari prevăzuţi în cadrul Documentului Cadru de Implementare. (Citeşte mai mult...)

 

(27.01.2012) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în data de 07.02.2012 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacanta de consilier juridic grad profesional principal. (Citeşte mai mult...)

 

(24.01.2012) AMPOSDRU anunţă beneficiarii că, din punctul de vedere al obligaţiilor Autorităţii de Management, a fost finalizat procesul de contractare aferent Cererii de propuneri de proiecte 110, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Până în prezent, au fost semnate de ambele părţi 128 contracte şi se află încă în proces de semnare alte 96 contracte, ai căror beneficiari sunt aşteptaţi la sediul AMPOSDRU pentru a semna contractele de finanţare. Citeşte mai mult

 

(23.01.2012) AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr.53, privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă, precum şi Tabelul de calcul, anexat în fişierul Excel, în format editabil, în care beneficiarii vor completa coloanele D şi E.

 

(17.01.2012) Comunicat privind semnarea contractelor aprobate spre finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat/ de minimis
Referitor la semnarea contractelor aprobate spre finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat/ de minimis „Bani pentru completarea echipei” (Cererile de Propuneri de Proiecte - CPP nr. 73 şi 74), „Bani pentru formare profesională" (CPP nr. 75, 76 şi 77) şi „Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” (CPP nr. 78), AMPOSDRU informează că forma definitivă a modelului de contract de finanţare privind schemele menţionate mai sus este în curs de finalizare, urmând să constituie obiectul unui Ordin al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (Citeşte mai mult...)

 

(13.01.2012) AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 51, elaborată în vederea respectării prevederilor Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale şi ale Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 49, privind adoptarea metodologiei de eşantionare pentru verificarea procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU. Începând cu data prezentei Instrucţiuni, fiecare beneficiar are obligaţia ca, în momentul depunerii cererilor de rambursare la AM/OI/OIR, să ataşeze Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziţie publică solicitate la rambursare din respectiva cerere, pentru acele achiziţii încheiate de către beneficiarii/partenerii care au calitatea de autorităţi contractante aşa cum sunt acestea definite la art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare), respectând formatul din Anexa 1 la prezenta instrucţiune, atât pe format de hârtie, cât şi în format electronic. Modelul listei de completat se găseşte şi în secţiunea Implementează/ Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare.

 

(12.01.2012) AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în ianuarie 2012.

 

(04.01.2012) Codul de conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2012