.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(28.07.2016) Clarificări privind condițiile de finanțare din Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente apelurilor 1, 2 și 3 – Obiectivele Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate ale POCU:
1. Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor intervenții dedicate comunității în ansamblu, respectiv cheltuielile aferente reabilitării, modernizării, dotării cu mobilier și aparatură a spațiilor în care se vor desfășura activități de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și activități de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), indiferent de categoria de persoane care beneficiază de aceste servicii. De exemplu, vor fi eligibile integral costurile cu renovarea și dotarea unei școli care este frecventată atât de membri ai grupului țintă cât și de alte persoane din comunitatea marginalizată sau din UAT, care nu sunt vizate direct de intervențiile proiectului.
2. În vederea implementării Activității 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, nu vor putea fi selectate ca parteneri companii din domeniul construcțiilor. Activitățile menționate vor face obiectul achiziției de prestare de servicii/execuție de lucrări.
3. În situația în care o instituție publică ( de exemplu, autoritate publică locală) este partener și are în responsabilitate Activitatea 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, aceasta poate subcontracta (externaliza) intervențiile în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit. Partenerul va avea responsabilitatea coordonării implementării acestei activități și asigurarea sustenabilității intervențiilor.

(19.07.2016) Urmare a solicitărilor primite pe e-mail, consultarea publică pentru Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus” va avea loc în data de 25.07.2016, începând cu ora 13:30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Restul informațiilor rămân neschimbate, accesul în sală urmând să fie făcut în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.

(19.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită pentru consultare pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus”, linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene.
Întâlnirea va avea loc în data de 22.07.2016, începând cu orele 11:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
“România Start – Up Plus” face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul “România Start – Up Plus”.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.

(18.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene prelungește termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 până la data de 15 septembrie 2016.
Apelurile de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 sunt finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate.
„Alegerile locale din luna iunie au creat un vid de autoritate în această perioadă în care s-a facut transferul de putere. Acest lucru a întârziat încheierea parteneriatelor cu autoritățile, care au nevoie să elaboreze analize ale comunităților ce solicită finanțare, o condiție necesară pentru ca acestea să obtină finantare. Am luat această decizie, de a prelungi termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, pentru a răspunde așteptărilor potențialilor parteneri, în mod realist”, a declarat Ciprian Necula, Secretar de Stat.
Modificarea termenului limită este operaționalizată în sistemul MySMIS și face obiectul unei modificări în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice.