.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

24.07.2014 DG AMPOSDRU publică prima parte a listei intrebarilor si raspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

22.07.2014 Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.3. strategic „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 25.07.2014, ora 12.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

21.07.2014 Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru:

- DMI 1.1. strategic- „Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educatia initiala”
- DMI 3.2. strategic- „Competente pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrica”
- DMI 3.2. strategic -„Competente pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, tesuturi si celule”
- DMI 6.2. strategic- „Formare profesionala pentru îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
- DMI 6.4. strategic -„Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”

(11.07.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial în data de 10.07.2014 a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în 28.07.2014, ora 10.00, până în data de 11.08.2014, ora 16.00.

08.07.2014 AM POSDRU publică varianta revizuită a Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2014.
AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.  În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente:
- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”
- Anexa 3 Planul de afaceri
- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 168
- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1