.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(20.10.2014) Din motive tehnice care tin de functionarea sistemului Action Web, Autoritatea de Management POS DRU anunta prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul apelului nr. 173, "Dezvoltarea economiei sociale",  pâna astazi, 20.10.2014, ora 20.00.

(17.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
- schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Axa Prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
- SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Sprijin pentru antreprenori”;
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 20.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

(14.10.2014) MFE – AM POSDRU publică spre consultare Instrucțiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării  contractelor de finantare POSDRU. Descarca anexe.
Va rugăm sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro.

(13.10.2014) MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 - DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Termenul limita pentru transmiterea electronica a cererilor de finantare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 173 se prelungeste pâna la data de 20.10.2014, ora 16.00.

(07.10.2014) MFE - AM POSDRU publica Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si al ministrului Finantelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014.

(01.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

(30.09.2014) MFE - AMPOSDRU publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168 " Dezvoltarea economiei sociale" DMI 6.1:
- Lista provizorie a proiectelor admise (partea a 2-a);
- Lista proiectelor respinse în Faza B.
În data de 30 septembrie 2014 se vor transmite scrisorile  de informare aferente fazei B de evaluare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro.
Rezultatul procesului de evaluare poate fi contestat. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 6 octombrie 2014, orele 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 6 octombrie 2014.