.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(28.11.2014) In vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor și pentru a crește gradul de absorbție al fondurilor europene vă rugăm să depuneți la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia solicitări pentru decontarea cheltuielilor.

(27.11.2014) Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud Muntenia organizează, conform, prevederile art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și a art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă: inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli.
Concursul se organizează la sediul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, situat în Călărași;str.Portului,nr.2A, în data de 15 decembrie 2014, ora 11.00 proba scrisă și in data de  17 decembrie interviul.
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare. detalii ; bibliografie

(27.11.2014) MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instrucţiunea privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1. Va rugam sa transmiteti pâna la data de 02.12.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

21.11.2014 - Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU
În continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AMPOSDRU își propune îmbunatațirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor beneficiari. Va rugam sa transmiteți pâna la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastra privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
Manual ActionWeb;
Formular Manual ActionWeb;
Formular Instructiuni;
Formular GS;
Formular Contract.

(21.11.2014) MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1.