.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(18.02.2015) AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate" (DMI 5.1) si pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural" (DMI 5.2).
În cursul zilei de 18.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.

(02.02.2015)AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "Romania Start-Up" (DMI 3.1).
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare176.posdru@fonduri-ue.ro
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.

(02.02.2015)AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, DMI 5.1. si 184 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, DMI 5.2.
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare. Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta AMPOSDRU la adresele de e-mail: evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, orele 16.00.

(23.01.2015) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2014 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.

(21.01.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
- Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 Va rugam sa transmiteti pâna la data de 10 februarie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.