.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(25.05.2016) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 25.05.2016, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia. citeste mai mult...

(25.05.2016) Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2016 în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...

(20.05.2016) Rezultatele privind selectarea dosarelor canditaților înscriși la concursul organizat in zilele de 24.05.2016 (proba scrisă) și 26.05.2016 (interviu), în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...

(20.05.2016) În urma întâlnirii de lucru din data de 12.05.2016 dintre reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și ai reprezentanților potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Capital Uman, Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2, a rezultat un set de întrebări vizând Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Acestea, împreună cu răspunsurile oferite de Autoritatea de Management POCU pot fi consultate mai jos. Solicitanții pot adresa în continuare întrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE, accesibil din secținea Contact a site-ului MFE (http://www.fonduri-ue.ro/). Cererile de finanțare pot fi încărcate în MySMIS până la 1 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.
Listă răspunsuri I
Listă răspunsuri II

(16.05.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 1
Ghidului Solicitantului- Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 2
Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

(12.05.2016) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcții publice vacante.
Anunt
Bibliografie

(28.04.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma unui studiu de piata, Norma interna conform Art.13 din O.U.G. 34/2006 , a încheiat Contractul de închiriere imobil ( spatiu birouri si arhiva ) nr. 3349/28.04.2016, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A. citeste mai mult…

(26.04.2016) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Călărași, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt
Bibliografie