.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(23.01.2015) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.

(21.01.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
- Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 Va rugam sa transmiteti pâna la data de 10 februarie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

(20.01.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consultare schita Ordinului privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007-2013.
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document pâna la data de 23.01.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
In acest sens, va rugam sa consultati urmatoarele documente:
Ordinul privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007 - 2013.
Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013

(15.01.2015) Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari in procesul de incarcare si transmitere a cererilor de finantare in sistemul ActionWEb, respectiv cu privire la modalitatea corecta de completarea a campurilor din TAB-ul "PARTENERI", AMPOSDRU publica Tutorialul pentru completarea Tab-ului PARTENERI.

(08.01.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare”.
MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”