.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(19.12.2014) MFE AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte  CPP 173*.
În cursul zilei de 19.12.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro
Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestațiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 29 decembrie 2014, ora 16.00.
Pentru contestațiile transmise prin poștă sau prin curier, data limită de transmitere este luni, luni, 29 decembrie 2014.
*Lista contine si primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).publicate de MFE- AMPOSDRU in data de 16.12 2014.

(19.12.2014) MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

(19.12.2014) MFE AMPOSDRU publica instructiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata.

(19.12.2014) OIRPOSDRU Sud Muntenia cu sediul in Calarasi, strada Portului nr.2A, in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.841/23/10.1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice,face publica lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe scoase din functiune si propuse pentru a fi transferate gratuit de catre potentialii utilizatori. citeste mai mult

(18.12.2014) In perioada 18.12.2014 - 5.01.2015, in sistemul electronic ActionWeb  se vor derula activitati de mentenanta in scopul imbunatatirii modulului de verificare a cheltuielilor. Astfel, pentru  a veni in intampinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare in perioada de mentenanta se vor depune in format fizic (pe hartie) la registratura Organismului Intermediar responsabil.

(18.12.2014) MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” finantata din DMI 6.2.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00, sau până la depunerea proiectului de către aplicant.