.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(22.04.2014) AMPOSDRUpublică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Dezvoltarea economiei sociale” – DMI 6.1, Schema de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, modelul de buget aplicabil proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1 și modelul Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la ajutorul de minimis. ................................................................................. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarea adresă de e-mail: gscs6.1@fseromania.ro.

(22.04.2014) AMPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în anul 2014. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 25.04.2014 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la următoarea adresă de e-mail: gscg2014@fseromania.ro.

(17.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea 95 si anexa 1 - metodologia de conciliere.

(15.04.2014) OIR POSDRU Sud Muntenia publică Manualul pentru identitate vizuală POSDRU 2007-2013.

(14.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea 94.

(08.04.2014) DG AMPOSDRU publica spre consultare Instructiunea privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, alaturi de anexa 1 - Listă de verificare privind înlocuirea partenerului în etapa de contractare. Asteptam observatiile dvs. cu privire la instructiune pana in data de 10.04.2014, ora 14.00, pe adresa de e-mail: instructiune_parteneri@fseromania.ro

(08.04.2014) DG AMPOSDRU si OI POSDRU Regionale publică rezultatele procesului de evaluare şi al procesului de solutionare a contestatiilor pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant finantate in cadrul DMI 6.3: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152.

(03.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 92.

(03.04.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 91.

(31.03.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale aparute la nivelul modificarilor contractuale.

(17.03.2014) Consultare Publica
AMPOSDRU ofera spre consultare publica pana joi, 20 martie - inclusiv, urmatoarele:
- instructiunea 1
- instructiunea 2
- ordin