.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(02.09.2015) MFE - DG PCU publica Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operational Capital Uman (2014-2020) - varianta revizuită în urma procesului de consultare publica. In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 7 septembrie 2015, ora 14.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter). Organizațiile interesate sunt invitate sa nominalizeze un reprezentant care sa participe activ la dezbateri. Nominalizarile pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pâna la data de 4 septembrie 2015.
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman adreseaza mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatățire a documentelor publicate spre consultare și/sau au participat la sesiunea de dezbateri organizată în data de 5 august 2015. Aici puteti gasi centralizatorul propunerilor primite din partea dumneavoastră, cu raspunsurile DG PCU.

(31.08.2015) MFE - Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Directiei Generale Programe Capital Uman, in acord cu prevederile Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – "Reuniunile CM", alin. (13) publica Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum si Sinteza deciziilor luate in cadrul acestei reuniunii.

(21.08.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU ACTIVITATEA DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI A PROIECTELOR MULTIPLE FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013
Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 28.08.2015 o procedura de achiziție, Norma interna, în vederea achiziționării de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “prețul cel mai scăzut”
Termen limită de depunere a ofertelor: 28.08.2015, ora 12,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 25.08.2015
Data limita pentru răspuns la clarificări :27.08.2015
Deschiderea ofertelor: 28.08.2015, ora 13,00
Caietul de sarcini pentru ofertanți poate fi descărcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian Gandea, tel: 0242 314042, fax 0242 314431. Caiet se sarcini