.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(28.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial, in data de 27.05.2015, a Ordinului privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din AP 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 12.06.2015, ora 10.00, pâna în data de 19.06.05.2015, ora 16.00.

(27.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.

(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din DMI 1.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.2 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical  pediatrie.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 28 mai 2015, ora 14.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman multumeste partenerilor pentru contributiile la Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Metodologia si criteriile de selectie au fost dezbatute si aprobate in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 din data de 20 mai 2015. Metodologia poate fi descarcata aici.

(18.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015.