.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(17.11.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  17.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea:
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată DMI 2.2;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanţată din DMI 2.3;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată DMI 5.1;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată DMI 5.2.
Pentru cererile de propuneri de proiecte mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 3.12.2014, ora 10.00, până în data de 17.12.2014, ora 16.00.

(14.11.2014) Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP  nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii";
- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC";
- CPP  nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
- CPP  nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

 (12.11.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  11.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 27.11.2014, ora 10.00, până în data de 10.12.2014, ora 16.00.