.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(17.04.2015) Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul relansarii etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 52 de candidaturi. In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

(07.04.2015) AM POSDRU publică Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

(06.04.2015) AMPOSDRU anunta ca sistemul ActionWeb nu va fi operational in perioada 06.04.2015, ora 22.00 - 07.04.2015, ora 10.00, din cauza efectuarii unor operatiuni de mentenanta.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create si va multumim pentru întelegere.

30.03.2015 - Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capital Uman” (2014-2020)
Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operațional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM POCU 2014-2020.
În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM POCU 2014-2020, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro. Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selectate 14 entități, având în vedere prevederile Acordului de parteneriat referitoare la ponderea partenerilor sociali în cadrul CM (40%).
Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este  6 aprilie 2015.
Doar formularele de intenție transmise în intervalul 31 martie – 6 aprilie 2015 vor fi supuse procesului de evaluare, candidaturile transmise în sesiunea anterioară de selecție nemaifiind considerate valabile.
În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, în cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.
In urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POCU, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 2 zile lucratoare.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PO CU 2014 – 2020.
Ghidul de constituire a CM POCU 2014-2020.