.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(24.10.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată din DMI 2.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00
AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr. 176 „România Start-up” finanțată din DMI 3.1. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 10.11.2014, ora 10.00, până în data de 24.11.2014, ora 16.00.

(24.10.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 23.10.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată din DMI 1.3. Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 24.10.2014, ora 10.00, până în data de 10.11.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

(22.10.2014) Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):-      

------CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finantata din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
-       CPP nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
-       CPP nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” (schema ajutor de minimis DMI 3.1) AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

(22.10.2014) Potrivit prevederilor art. 64 alin.(2) şi art.65 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611 din 04.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare, OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt
Bibliografie

(20.10.2014) Din motive tehnice care tin de functionarea sistemului Action Web, Autoritatea de Management POS DRU anunta prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul apelului nr. 173, "Dezvoltarea economiei sociale",  pâna astazi, 20.10.2014, ora 20.00.