.

 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completarile ulterioare. OIRPOSDRU Sud Muntenia este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. OIRPOSDRU Sud Muntenia asigură aplicarea unitară in Regiunea Sud Muntenia a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru judeţele: Argeş, Călăraşi , Dâmboviţa , Giurgiu , Ialomiţa , Prahova , Teleorman.

 

 Ultimele anunţuri

(16.09.2014) DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finantare.
Anexa 1
Anexa 2

(11.08.2014) AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind reglementarea si clarificarea modalitatii de interpretare a bugetului detaliat. Observatiile vor fi primite pana luni 18.08.2014 la adresa consultare.buget@fonduri-ue.ro.

(08.08.2014) AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, nr. 170 „Şanse egale şi respect“, nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii“.
Pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

(06.08.2014) AM POSDRU publica Ghidului Solicitantului Conditii Generale - versiunea august 2014.
AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte:
- nr.169 „Formare profesionala pentru îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, finantata din DMI 6.2.„Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
- nr.170 „Sanse egale si respect” finantata din DMI 6.3.„Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”
- nr.171 „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii” finantata din DMI 6.4. „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii”

(25.07.2014) DG AMPOSDRU publică partea a doua a listei intrebarilor si raspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

(24.07.2014) DG AMPOSDRU publică prima parte a listei intrebarilor si raspunsurilor referitoare la Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale".

(22.07.2014) Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.3. strategic „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 25.07.2014, ora 12.00 propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro